A duális képzés definícióját az Nftv. 108. § 1.a. bekezdése tartalmazza.

 

"duális képzés: a műszaki, informatika, agrár, természettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon, illetve a felsorolt képzési területhez tartozó mesterképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szak - képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott, teljes idejű, a képzési időszakra, a képzés módszereire, a tanórára, a megszerzett tudás értékelésére egyedi rendelkezéseket tartalmazó - tanterve szerint a gyakorlati képzés a Duális Képzési Tanács által meghatározott keretek között, minősített szervezetnél folyik."

 

A duális képzés a gyakorlatigényes alapképzési szakon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját. 2016 szeptemberétől öt képzési területen (műszaki, informatika, agrár, természettudomány és gazdaságtudományok) indulnak el a duális képzési formájú szakok. A Kaposvári Egyetem agrár és gazdaságtudományok képzési területen indít duális képzési formában szakokat. A duális képzés tanterve a hagyományos képzéssel megegyezően 7 félév, amelyben a hallgatók tanévenként 26 hetet töltenek az intézményben, 22 hetet (december-január és május-július hónapokban, illetve augusztus egy részében) pedig a gyakorló helyen.

 

A Gazdaságtudományi Kar képzéseinek időterve: Letöltés

 

Egész évben, illetve az ennek során elvégzett munkáért a hallgatót díjazás illeti, melyet a fogadó vállalat fizet. A duális képzéses formából mind a hallgató, mind a vállalat kötelezettség nélkül kiléphet, a munkaszerződés felmondására vonatkozó törvényi előírások szerint. Ebben az esetben a hallgató a "normál" nem duális formában folytathatja a szakon elkezdett tanulmányait. 

 

Felvételi eljárás

 

A duális képzési formájú szakokra történő jelentkezés a 2016-os felvételi eljárásban két, egymással párhuzamos szakaszból áll:

 

  1. állami általános felvételi eljárásból, mely megegyezik a „hagyományos” (azaz a nem duális formában hirdetett) alapképzési szakra történő felvételi eljárással, és
  2. vállalati felvételi szakaszból.

 

A felvételi tájékoztatóban a "hagyományos" alapszakok mellett lábjegyzetben feltüntetésre került, amennyiben az adott alapszak duális formában is indul. A jelentkezés menete a következő: a jelentkező az általános módon benyújtja jelentkezését a – duális formában is meghirdetett – szakra az állami felvételi eljárásban (felvételi eljárás 1. szakasza).

 

A jelentkezési határidő: 2016. február 15.

 

Amennyiben a duális formájú szakra szeretne a jelentkező felvételt nyerni, úgy ezzel párhuzamosan fel kell vennie a kapcsolatot az adott szak mellett feltüntetett egy vagy több vállalati partnerrel. Az intézménnyel együttműködő vállalati partnerek közül a jelentkező választja ki a számára legszimpatikusabb(ak)at. A partnerszervezetek profiljáról, elérhetőségeiről részletesebb információkat a vállalat saját honlapján lehet tájékozódni. Az együttműködő szervezetek listája a karokon induló duális képzések partnerszervezetei menüpontban található.

 

A jelentkező a vállalattól kapott tájékoztatás szerint vehet részt a vállalati felvételi eljárásban (felvételi eljárás 2. szakasza). A vállalati felvételi eljárás részletei (időpontja, helye, módja, kapcsolatfelvételi lehetőségek stb.) ugyancsak a partnerszervezet saját honlapján, valamint az egyetemi honlapon érhetők el. Ezt követően a vállalat legkésőbb a felvételi sorrend-módosítási határidőt megelőzően, de legkésőbb 2016. július 5-ig tájékoztatja a jelentkezőket és az egyetemet a kiválasztás eredményéről.

 

A jelentkezőnek – a sikeres vagy sikertelen vállalati felvételi eljárás ismeretében – ideje és lehetősége marad, hogy az állami felvételi eljárásban a jelentkezési sorrendjét – a besorolási döntés (ponthatárhúzás) időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – egy alkalommal módosíthassa. A jelentkezési sorrend változtatásának időpontja: 2016. július 9. A sikertelen vállalati felvételi eljárás nem érinti az általános felvételi eljárást és nem befolyásolja a ponthatárhúzás eredményét.

 

 

További információk: http://www.ke.hu/dualis-kepzesek